Zaštita podataka

Zaštita podataka HERO
Odredbe o zaštiti podataka

 

Hvala vam na interesovanju za zaštitu podataka u Lidlu. Želimo vam ponuditi bezbjedno i sigurno iskustvo prilikom posjete našoj karijernoj stranici. Zaštita vaših ličnih podataka samo je jedan od načina pružanja kvalitetne korisničke usluge.

 

1. Na web stranici karijere

Sljedeća obavještenja o zaštiti podataka obavještavaju vas o tome na koji način i u kojoj mjeri se vaši lični podaci obrađuju kada posjetite našu karijernu stranicu. Lični podaci su informacije koje se mogu direktno ili indirektno pratiti do vas. Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH i Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) služe kao pravni osnov za zaštitu podataka.

 

1.1 Pregled

Kada pristupite našoj karijernoj stranici, različite informacije se razmjenjuju između uređaja koji koristite i našeg servera, koje uključuju lične podatke. Prikupljene informacije se koriste, između ostalog, za optimizaciju naše karijerne stranice ili za prikazivanje reklama u pregledniku vaših uređaja.

1.2 Pristup našoj web stranici

Svrhe obrade podataka/pravne osnove:

Kada posjetite našu karijernu stranicu, preglednik vašeg uređaja će automatski i bez ikakvih radnji s vaše strane poslati sljedeće podatke na server naše karijerne stranice:

 • IP adresu uređaja koji ima pristup internetu
 • datum i vrijeme pristupa
 • naziv i URL preuzete datoteke
 • web stranicu/aplikaciju sa koje je pristup napravljen (referrer URL)
 • pretraživač koji koristite i, ako je primjenjivo, operativni sistem vašeg računara s omogućenim internetom i
 • naziv vašeg provajdera pristupa

 

Ovi podaci se privremeno pohranjuju u takozvanu log datoteku u sljedeće svrhe:

 • kako bi se osigurala dobra veza
 • da osiguramo besprijekornu upotrebu naše web stranice/aplikacije
 • radi procjene sigurnosti i stabilnosti sistema

 

Ako ste pristali na takozvanu geolokaciju u vašem pretraživaču ili u operativnom sistemu ili drugim postavkama vašeg uređaja, mi ćemo koristiti ovu funkciju da vam ponudimo pojedinačne usluge (npr. lokaciju najbliže ponude posla) na osnovu vaše trenutne lokacije. Vaše podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u tu svrhu.

Pravna osnova za obradu IP adrese je legitimni interes. Naš legitimni interes leži u gore navedenim svrhama obrade podataka.

Period zadržavanja/kriterijumi za određivanje roka zadržavanja:

Podaci se čuvaju u periodu od sedam dana, a zatim se automatski brišu. Ako prestanete koristiti našu web stranicu za karijeru, podaci o geolokaciji će biti izbrisani.

1.3 Upotreba kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korištenju

Svrhe obrade podataka/pravne osnove:

Mi, Lidl BA d.o.o., ul. Džemala Bijedića br. 279, 71 210 Ilidža, Sarajevo, koristimo kolačiće i druge slične tehnologije za obradu podataka o korištenju na našim web stranicama.

Vaš pristanak uključuje korištenje kolačića i drugih tehnologija za obradu podataka o korištenju na svim (pod)domenama na karijera.lidl.ba.

U kontekstu korištenja "Facebook pixela", kolačići se postavljaju na našu web stranicu uz vaš pristanak (pogledajte kolačiće s provajderom ili oznakom "Facebook" u našim obavijestima o kolačićima). Mi i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (Facebook), djelujemo kao zajednički kontrolori prema članu 26 Uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) za aktivnosti obrade podataka povezanih s pikselom. Ugovor koji je u osnovi saradnje s Facebookom možete pogledati ovdje. Piksel prikuplja podatke o vašem korištenju naše web stranice i uspoređuje ih s podacima s Facebooka kako bi vam prikazao naše personalizirano oglašavanje na Facebookovim web stranicama. Facebook također koristi podatke za svoje reklamne svrhe i za reklamne svrhe trećih strana u skladu sa Facebook politikom privatnosti. U toj politici također možete pronaći dodatne informacije o tome kako možete ostvariti svoja prava kao subjekt podataka opisana u nastavku direktno protiv Facebooka u vezi s vašim podacima koje Facebook obrađuje.

Kada se kolačići i slične tehnologije koriste za obradu podataka o korištenju (posebno lokalne pohrane), datoteke se pohranjuju lokalno na vašem krajnjem uređaju (laptop, tablet, pametni telefon ili slično) kada posjetite našu web stranicu. Ove datoteke ne uzrokuju nikakvu štetu vašem krajnjem uređaju, niti sadrže viruse, trojance ili drugi zlonamjerni softver. Oni pohranjuju informacije u vezi s krajnjim uređajima koje koristite. To, međutim, ne znači da ćemo odmah postati svjesni vašeg identiteta.

Upotreba kolačića i drugih tehnologija za obradu podataka o korištenju služi u sljedeće svrhe, ovisno o kategoriji kolačića ili druge tehnologije:

 • Tehnički potrebni: Ovo su kolačići i slične metode bez kojih ne možete koristiti naše usluge (na primjer, da ispravno prikažete našu web stranicu/funkcije koje želite koristiti, da sačuvate svoju prijavu u području za prijavu).
 • Jednostavnost upotrebe: Uz pomoć ove tehnologije možemo uzeti u obzir vaše stvarne ili pretpostavljene želje za jednostavno korištenje naše web stranice za karijeru. Na primjer, vaše postavke nam omogućavaju da prikažemo našu web stranicu za karijeru na jeziku koji vam najviše odgovara. Osim toga, izbjegavamo vam prikazivati opcije koje možda nisu dostupne u vašoj regiji.
 • Statistika: Omogućava nam da sastavimo pseudonimizirane statistike o korištenju naših usluga. To nam omogućava da odredimo, na primjer, kako možemo još bolje prilagoditi našu web stranicu za karijeru da odgovara potrebama korisnika web stranice.
 • Marketing: Ovo nam omogućava da prikažemo reklamni sadržaj koji vam odgovara na osnovu analize vašeg ponašanja prilikom upotrebe. Vaše ponašanje korištenja također se može pratiti putem različitih web stranica, preglednika ili uređaja koristeći korisnički ID (jedinstveni identifikator).

Ovdje možete pronaći pregled informacija o kolačićima i drugim tehnologijama koje se koriste zajedno s odgovarajućim svrhama obrade, periodima zadržavanja i svim uključenim dobavljačima trećih strana.

Prilikom korištenja kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korištenju, posebno se obrađuju sljedeće vrste osobnih podataka ovisno o namjeni:

 

Tehnički potrebno

 • Pristanak na postavke kolačića.

Jednostavnost upotrebe

 • Postavke koje služe za optimizaciju izlaza kartica
 • Izlaz nedavno pregledanih poslova
 • Izlaz sačuvanih poslova

Statistika

 • Pseudonimizirani korisnički profili s informacijama o korištenju naše web stranice za karijeru. To posebno uključuje:
 • Tip/verzija pretraživača
 • Korišteni operativni sistem
 • URL upućivača (prethodno posjećena stranica)
 • Ime hosta računara koji pristupa (IP adresa)
 • Vrijeme zahtjeva servera
 • Individualni korisnički ID i
 • Događaji pokrenuti na karijernoj stranici (ponašanje surfanja)
 • IP adresa se redovno anonimizira tako da se ne može ući u trag do vas.
 • Iz samog korisničkog ID-a ne mogu se izvući zaključci o vašoj ličnosti

 

Marketing

- Pseudonimizirani korisnički profili s informacijama o korištenju naše web stranice. To posebno uključuje:

 • IP adresa
 • Individualni korisnički ID
 • Potencijalnim interesima za proizvode
 • Događaji pokrenuti na web stranici (ponašanje surfanja)

- IP adresa se redovno anonimizira tako da se ne može ući u trag do vas.

- Iz samog korisničkog ID-a ne mogu se izvući zaključci o vama. Možemo dijeliti korisnički ID i povezane profile korištenja s trećim stranama putem provajdera reklamnih mreža.

Pravni osnov za korištenje praktičnih, statističkih i marketinških kolačića je vaš pristanak u skladu s članom 5 stav 1 Zakona o Zaštiti ličnih podataka BiH. Pravni osnov za korištenje tehnički potrebnih kolačića je postojanje legitimnog interesa. Dakle, obrađujemo vaše podatke na temelju našeg legitimnog interesa kako bismo mogli prikazati web stranicu s njenom punom funkcionalnošću.

Svoj pristanak možete povući/izmijeniti u bilo kojem trenutku s učinkom u budućnosti. Samo kliknite ovdje i napravite svoj odabir. Uklanjanjem odgovarajuće kvačice, jednostavno i lako povlačite svoj pristanak za odgovarajuće svrhe obrade.

Primaoci/kategorije primalaca:

Prilikom obrade podataka pomoću kolačića i sličnih tehnika za obradu podataka o korištenju, možemo koristiti specijalizirane pružatelje usluga, posebno iz područja online marketinga. Oni obrađuju vaše podatke u naše ime kao ugovorni obrađivači, pažljivo su odabrani i ugovorno vezani u skladu s članom 12. Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. Sve kompanije navedene kao dobavljači u našoj Politici kolačića djeluju kao obrađivači koji za nas pružaju obradu podataka.

Kao dio naše saradnje s Google LLC i Facebook Ireland Limited, gore navedeni podaci se obično obrađuju i na serverima u SAD-u u statističke i marketinške svrhe.

Period zadržavanja/kriterijumi za određivanje roka zadržavanja:

Period zadržavanja kolačića možete pronaći u našoj Politici kolačića. Ako je informacija "trajna" naznačena u koloni "Istek", kolačić se trajno pohranjuje dok se odgovarajući pristanak ne povuče. Period zadržavanja memorije sesije ograničen je na odgovarajuću sesiju i završava se zatvaranjem pretraživača.

1.4 Kontakt e-pošte/telefonski pozivi

Svrhe obrade podataka/pravne osnove

Lični podaci koje nam dostavite putem e-maila ili telefona će naravno biti povjerljivi. Vaše podatke koristimo isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Pravni osnov za obradu podataka je legitimni interes. Naš i vaš istovremeni (legitimni) interes za obradu podataka proizlazi iz cilja da odgovorimo na vaš zahtjev, riješimo sve postojeće probleme i na taj način održimo i promoviramo vaše zadovoljstvo kao korisnika naše web stranice za karijeru.

Primaoci/kategorije primalaca

Općenito ne prosljeđujemo podatke trećim licima. Izuzetno, podatke u naše ime obrađuju pružaoci obrade podataka. Oni su pažljivo odabrani, također ih revidiramo i ugovorno su vezani u skladu s članom 12 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH.

Rok čuvanja/kriterijumi za određivanje roka čuvanja

Sve lične podatke koje nam pošaljete e-poštom ili telefonom u slučaju upita (prijedlozi, pohvale ili kritike) ćemo izbrisati ili anonimizirati najkasnije 3 mjeseca nakon konačnog odgovora. Iskustvo je pokazalo da nakon 3 mjeseca obično više nema upita o našim odgovorima. Prilikom potvrđivanja svojih prava kao subjekta podataka (pogledajte dolje), vaši lični podaci će biti pohranjeni 3 godine nakon konačnog odgovora kako bismo dokazali da smo vam pružili sveobuhvatne informacije i da smo ispoštovani zakonski zahtjevi.

1.5 Prenos primaocima u trećoj zemlji

Ako podatke prenosimo primaocima u trećoj zemlji (sa sjedištem izvan Europskog ekonomskog prostora), o tome možete pročitati u informacijama o primateljima/kategorijama primatelja u opisu dotične obrade podataka. Evropska komisija potvrđuje da neke treće zemlje imaju standard zaštite podataka koji je uporediv sa nivoom zaštite podataka u Evropskom ekonomskom prostoru. Spisak ovih zemalja može se naći ovdje. Ako u trećoj zemlji ne postoji uporedivi standard zaštite podataka, osiguravamo da je zaštita podataka u dovoljnoj mjeri zagarantovana drugim mjerama putem, na primjer, obavezujućih propisa kompanije, standardnih ugovornih klauzula Evropske komisije za zaštitu ličnih podataka, certifikata ili priznatih kodeksa ponašanja. Molimo kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu podataka (Odjeljak 1.7) ako želite da dobijete više informacija.

 

1.6 Ugrađeni sadržaj

1.6.1 YouTube video zapisi

Integrirali smo YouTube video zapise u naš online sadržaj, koji su pohranjeni na http://www.youtube.com  i mogu se reproducirati direktno s naše web stranice. Svi oni su integrirani u "prošireni način zaštite podataka", što znači da se nikakvi podaci o vama kao korisniku neće prenijeti na YouTube ako ne pustite videozapise. Podaci će se prenijeti tek kada pustite video zapise. Nemamo utjecaja na ovaj prijenos podataka.

Dodatne informacije o svrsi i obimu obrade podataka od strane YouTube-a, koja se također odvija na serverima u SAD-u, mogu se pronaći u izjavama o privatnosti provajdera. Tamo ćete također pronaći dodatne informacije o svojim pravima u tom pogledu i mogućnostima podešavanja za zaštitu vaše privatnosti. YouTube adresa i politika privatnosti: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; https://policies.google.com/privacy?hl=ba.

1.6.2 Bing mape

Koristimo Bing mape na našoj karijernoj stranici. Ovo nam omogućava da prikažemo interaktivne mape direktno na karijernoj stranici i omogućava vam da jednostavno koristite funkciju mape za pronalaženje ponuda za posao u vašem području.

Koristimo Bing mape za privlačnu prezentaciju naših online usluga i za lako pronalaženje lokacija koje smo naveli na web stranici. To predstavlja legitimni interes.

Posjetom naše karijerne stranice, dobavljač Bing mapa, Microsoft Corporation, prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše web stranice za karijeru. Da biste koristili funkcije Bing mapa, potrebno je obraditi vašu IP adresu kao dio Internet komunikacije. Ovi podaci se obično obrađuju na Microsoft serveru u SAD-u.

Nemamo utjecaj na specifičnu obradu podataka od strane Bing Maps. Dodatne informacije o svrsi i obimu obrade podataka od strane Bing mapa možete pronaći u izjavama o privatnosti provajdera. Tamo ćete također pronaći dodatne informacije o svojim pravima u tom pogledu i mogućnostima podešavanja za zaštitu vaše privatnosti. Adresa i politika privatnosti dobavljača Bing mapa: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SAD. https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

1.7  Naziv i kontakt podaci osobe odgovorne za obradu kao i kontakt podaci službenika za zaštitu podataka kompanije

Ovi propisi o zaštiti podataka primjenjuju se na obradu podataka od strane Lidl BH d.o.o., ul. Džemala Bijedića br. 279, 71 210 Ilidža, Sarajevo ("odgovorna osoba") i na web stranicu karijera.lidl.ba. Povjerenik za zaštitu podataka dostupan je na gornjoj adresi sa naznakom: ‘‘Na ruke  Povjerenika za zaštitu podataka‘‘ ili putem e-mail adrese: zastitapodataka@lidl.ba.

Dodatne informacije i dodatne kontakt osobe u vezi s vašim pravima kao subjekta podataka možete pronaći u odjeljku 4.9 ovih informacija o zaštiti podataka.

 

2. Vaša prava kao subjekta podataka

2.1 Pregled

Pored prava da povučete svoj pristanak, imate pravo na sljedeća dodatna prava ako su ispunjeni odgovarajući zakonski uvjeti:

 • Pravo na informacije o vašim ličnim podacima koje čuvamo u skladu s članom 24, stav 1 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH
 • Pravo na ispravku netačnih ili potpunih nepotpunih podataka u skladu s članom 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH
 • Pravo na brisanje vaših podataka koje čuvamo u skladu s članom 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH
 • Pravo na ograničenje obrade vaših podataka u skladu s članom 18 GDPR
 • Pravo na prenosivost podataka prema članu 20 GDPR
 • Pravo na prigovor prema članu 21 GDPR

2.2 Pravo na informacije prema članu

U skladu s članom 24, stavom 1 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, imate pravo zatražiti informacije o vašim ličnim podacima koje čuvamo bez naknade. Ovo posebno uključuje:

 • Svrhe za koje se obrađuju vaši lični podaci
 • Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
 • Primaoce ili kategorije primalaca kojima su vaši lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni
 • Planirano trajanje čuvanja vaših ličnih podataka ili, ako određene informacije nisu moguće, kriterijume za određivanje perioda čuvanja
 • Postojanje prava na ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka, pravo na ograničavanje obrade od strane odgovornog lica ili pravo na prigovor na ovu obradu
 • Postojanje prava na podnošenje žalbe nadzornom organu
 • Sve dostupne informacije o poreklu podataka ako se lični podaci ne prikupljaju od subjekta podataka
 • Postojanje automatskog donošenja odluka u skladu sa članom 29 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, uključujući profiliranje, u skladu sa članom 22 (1) i (4) GDPR-a i - barem u ovim slučajevima - smislenih informacija o uključenoj logici i opsegu i namjeravanim efektima takve obrade za subjekt podataka

Ako se lični podaci prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete obavješteni o odgovarajućim garancijama prema članu 18 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, u vezi s prenosom.

2.3 Pravo na ispravku prema članu 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH

U slučaju netačnih podataka, imate pravo zahtijevati da odmah ispravimo vaše lične podatke. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo zahtijevati dopunu nepotpunih ličnih podataka - također uz pomoć dodatnog objašnjenja.

2.4 Pravo na brisanje prema članu 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH

Imate pravo zatražiti da odmah izbrišemo vaše lične podatke ako postoji jedan od sljedećih razloga:

 • Lični podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni
 • Povlačite svoju saglasnost na kojoj je obrada zasnovana u skladu sa članom 5, stavovima 1) i 3) Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, i ne postoji drugi pravni osnov za obradu
 • Imate prigovor na obradu prema članu 26 stavom 1 ili članu 30 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, te ne postoje važniji legitimni razlozi za obradu
 • lični podaci su obrađeni nezakonito
 • Brisanje ličnih podataka je neophodno za ispunjenje zakonske obaveze
 • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa uslugama koje nudi informatička kompanija u skladu sa članom 8 (1) GDPR

Ako smo lične podatke učinili javnim i dužni smo ih izbrisati, poduzet ćemo odgovarajuće mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, da obavijestimo treće strane koje obrađuju vaše podatke da želite da i oni izbrišu sve linkove na ili kopije vaših ličnih podataka.

2.5 Pravo na ograničenje obrade prema članu 18 GDPR

Imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

 • Osporavate tačnost ličnih podataka
 • Obrada je nezakonita i tražite ograničeno korištenje ličnih podataka umjesto brisanja
 • Odgovornoj osobi više nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali su vam potrebni za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva ili
 • Uložili ste prigovor na obradu u skladu sa članom 30, stavom 1 Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, sve dok još nije utvrđeno da li legitimni razlozi odgovorne osobe nadmašuju one subjekta podataka

2.6 Pravo na prenosivost podataka prema članu 20 GDPR

Imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, i imate pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi bez ikakvih smetnji s naše strane, ako

• se obrada temelji na saglasnosti u skladu s članom stavom 1 Zakona o zaštiti podataka BiH ili članom 9. stavom 2. tačkom a) ili na ugovoru u skladu s članom 6. stavom 1. tačkom b) GDPR-a i

• obrada se vrši korištenjem automatizovanih procedura.

Kada ostvarujete svoje pravo na prenosivost podataka, imate pravo da se lični podaci prenesu direktno od nas drugoj odgovornoj osobi, ako je to tehnički izvodljivo.

2.7 Pravo na prigovor prema članu 21 GDPR

Pod uslovima člana 21 (1) GDPR-a, možete se usprotiviti obradi podataka iz razloga koji proizlaze iz vaše konkretne situacije.

Gore navedeno opšte pravo na prigovor primjenjuje se na sve svrhe obrade opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se obrađuju na osnovu člana 6 (1) (f) GDPR. Za razliku od posebnog prava na prigovor na obradu podataka u reklamne svrhe (vidi gore, posebno Odjeljak 3), mi smo u obavezi da implementiramo takav opći prigovor prema GDPR-u samo ako nam date razloge od najveće važnosti, npr. moguća opasnost po život ili zdravlje.

2.8 Pravo prigovora Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH u skladu sa članom 30 Zakona o zaštiti ličnih podataka

Osim toga, imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor nadležnom tijelu za nadzor zaštite ličnih podataka. U ovu svrhu se možete obratiti nadležnom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH sa sjedištem u ul. Dubrovačka br. 6, 71 000 Sarajevo, BiH.

Možete se obratiti nadzornom tijelu za zaštitu podataka u zemlji u kojoj imate prebivalište ili organu države u kojoj se nalazi odgovorna kompanija Lidl.

2.9 Kontakt osoba za ostvarivanje vaših prava kao nosioca podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja o karijernoj stranici ili da ostvarite svoja prava u obradi vaših podataka (prava subjekta podataka), kontaktirajte:

Povjerenik za zaštitu podataka dostupan je na adresi Džemala Bijedića br. 279 sa naznakom: ‘‘Na ruke Povjerenika za zaštitu podataka‘‘ ili putem e-mail adrese: zastitapodataka@lidl.ba

Ako imate bilo kakvih pitanja o vašoj prijavi, procesu prijave i ostvarivanju vaših prava u obradi podataka iz vaše prijave (prava na koje se podaci odnose), kontaktirajte:

LIDL BH d.o.o.

Džemala Bijedića br. 279

71210 Ilidža, Sarajevo

Bosna i Hercegovina

e-mail: posao@lidl.ba