Administracija

Posao u administraciji u Lidlu

Detaljno i strukturirano

Kako bi naše poslovanje u svakom trenutku bilo transparentno te u skladu sa zakonima i internim smjernicama, potrebna je detaljna i strukturirana administracija cijele kompanije. Upravljanje finansijskim tokovima, pravnim pitanjima te sistemima, samo su neki od zadataka za koje su zadužene naše kolege iz sektora Administracije.

Sektori u Administraciji

IT oprema

IT Sistemi

Naš zadatak je implementacija novih i odžavanje postojećih sistema, uz naglasak na stabilnost i sigurnost odvijanja poslovnih procesa. IT sektor čine pet timova, podijeljenih po oblastima: IT Menadžment infrastrukture, IT Servis i podrška, IT Poslovna rješenja, Informaciona sigurnost te IT Administracija.
Administrativna podrška

Kontroling

Sektor Kontrolinga je „poslovni partner“ svim sektorima u kompaniji. Pored kontrole, odgovorni smo za planiranje, izvještavanje, analizu i pružanje podrške ostalim sektorima, s ciljem donošenja ispravnih poslovnih odluka. Mi osiguravamo da su svi sistemi i resursi u kompaniji usmjereni ka postizanju osnovnog cilja kompanije.
Kontrolna lista

Organizacija preduzeća

Osnovni zadaci sektora Organizacije preduzeća su upravljanje procesima, projektima i rizicima. Kolegama pružamo podršku u uređenju njihovih poslovnih procesa s tehničkog i metodološkog aspekta, pratimo provedbu projekata na nivou kompanije i njihovu usklađenost, uzimajući u obzir rizike koje ih prate.
Uredski folderi

Pravo i Compliance

Ovaj sektor brine da Lidl BH posluje sukladno zakonu i internim smjernicama. Usklađenost postižemo donošenjem smjernica i organiziranjem redovnih obuka za zaposlenike. Sačinjavamo procjene pravnog rizika u određenim oblastima. Bavimo se pitanjem osiguranja, zaštite ličnih podataka te pružamo pravnu podršku ostalim sektorima u Lidl BH.
Kalkulator

Računovodstvo, finansije i porezi

Riječ je o sektoru odgovornom za poslove računovodstva, finansija i poreza. Obavljamo poslove platnog prometa kroz direktnu komunikaciju s bankama, svakodnevno pratimo poreske propise, pravovremeno podnosimo poreske prijave i plaćamo poreske obaveze.
Uredska oprema

Revizija i služba za kupce

Interna revizija na sistematičan i objektivan način provjerava, ocjenjuje i potiče optimizaciju procesa. Provjere obuhvataju razne sektore te zaposlenici u reviziji stiču široko znanje o kompanijskim procesima i njihovoj povezanosti. Služba za kupce komunicira s kupcima i nastoji ponuditi odgovore na njihova pitanja.

Prijavi se za posao kod nas

Postani dio snažnog i rastućeg poslovanja - dio jednog ujedinjenog tima talentiranih, vrijednih ljudi, čija nas energija i posvećenost čine onim što jesmo.

Pretraga otvorenih pozicija