Impressum

Zaštita podataka

 

Odgovoran za sadržaj na karijernoj stranici:

LIDL BH d.o.o.; Džemala Bijedića br. 279; 71210 Ilidža, Sarajevo; Bosna i Hercegovina

MBS:65-01-0162-21 Općinski sud u Sarajevu; JIB: 4202859820006; PDV broj: 202859820006

posao@lidl.ba

 

Odgovoran za sadržaj Lidl Recruiting Portala ("Prijavi se" / "Login") je 

Lidl Stiftung & Co. KG

Adresa:
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm

Local District Court Stuttgart: HRA 102314

Lidl Stiftung & Co. KG zastupa LSt Stiftung sa sjedištem u Drezdenu, nacionalna kancelarija Landesdirektion Sachsen, AZ 20-2245/501, koju zajedno zastupaju dva člana Upravnog odbora sa zajedničkim ovlaštenjima zastupanja, uključujući g. Kenneth McGrath i dr. Christian Groh.

Identifikacioni broj poreza na promet.: DE145803808

Kontakt: Tel.07132 / 94-2000

kontakt@lidl.com

Ukoliko ova web stranica sadrži eksterne veze (hiperlinkove) na web stranice trećih strana, sadržaj ovih povezanih web stranica je isključivo odgovornost odgovarajućih operater. Prije postavljanja bilo kakvih linkova, Lidl je provjerio sadržaj ciljanih stranica trećih strana i da li ima kršenja zakona. Ipak, Lidl nema utjecaja na sadržaj ciljnih stranica, tako da Lidl izričito ne usvaja sadržaj povezanih stranica kao svoj. Lidl provjerava povezane stranice u redovnim intervalima. Ako Lidl sazna za kršenje zakona na povezanoj stranici, ovaj link će se odmah ukloniti. Pružatelj povezane web stranice isključivo je odgovoran za nezakonit, netačan ili nepotpun sadržaj i za štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem informacija sadržanih na njemu.