Compliance

Compliance

Compliance

Usklađenost poslovanja sa zakonskim propisima i internim pravilima kompanije danas je složenija i važnija tema nego ikad prije. U dinamičnom i globalnom okruženju u kojem se nalazimo, izazovi rastu iz dana u dan. Zato naše procese i pravila stalno prilagođavamo zakonskim okvirima.

Compliance je sastavni dio poslovne kulture naše kompanije. Cilj nam je da zaštitimo dobar ugled i povjerenje naših kupaca, poslovnih partnera i zaposlenih. Kao jedno od osnovnih načela naše kompanije je: Pridržavamo se zakonskih i internih pravila i smjernica! Ovo načelo je izrazito važno i obezbjeđuje nam da nikada ne kršimo prava naših kupaca i zaposlenih. U skladu s tim principom, Lidl je pokrenuo compliance sistem koji omogućuje vama kao kupcima, poslovnim partnerima ili zaposlenima da utičete i doprinosite usklađenom poslovanju naše kompanije.

Kako bismo ostali usklađeni s propisima, važno je pravovremeno prepoznati moguća kršenja zakona i internih procedura kompanije. To je moguće postići samo ako informacije u vezi s mogućim prestupima pravovremeno saznamo. O takvom ponašanju je riječ ako naši zaposlenici u BiH ili inostranstvu u obavljanju svojih službenih dužnosti prekrše važeće propise ili interne smjernice kompanije, ili ako se isto dogodi prema našim zaposlenicima. Primjeri takvog ponašanja jesu korupcija ili prestupi iz oblasti zaštite konkurencije, zaštite podataka o ličnosti, računovodstva, finansija i poreza.

Zato, ako smatrate da ste bili svjedoci takvog ponašanja, pozivamo vas da sve sumnje o postojanju compliance prestupa prijavite na jedan od načina izloženih u nastavku.

Bez obzira koji način odaberete, garantujemo vam da ćemo svaku prijavu tretirati strogo povjerljivo, a također, ako vi tako odlučite, i anonimno.

Online sistem za prijave 

Kao mogućnost za prijavu sumnji o postojanju compliance prestupa u našoj kompaniji, uveli smo online sistem za prijave. Svi naši zaposlenici imaju mogućnost prijave svih compliance prekršaja putem online sistema za prijave – BKMS. BKMS je internet aplikacija kojoj se može pristupiti korištenjem svakog uređaja s internet pristupom. Pristup sistemu dobijate klikom na link BKMS.

Vi birate da li ćete poslati anonimnu prijavu ili ćete ostaviti svoje lične podatke. Sve pristigle prijave obrađuje isključivo Povjerenik za compliance pitanja.

Povjerenik za compliance pitanja

Lidl je imenovao odgovorno lice za uzbunjivanje i compliance – Povjerenika za compliance pitanja. Zadatak ovog lica je da pruži podršku stručnim sektorima i rukovodstvu da bolje razumiju zakonske obaveze Lidla. Redovnim školovanjima na teme zaštite konkurencije, zaštite ličnih podataka, zabrane korupcije i sl. osiguravamo da se kod svih kolegica i kolega razvije i unaprijedi svijest o zakonitom postupanju u vlastitom radu.

Nakon izvršenih obuka i upoznavanja zaposlenih s njihovim obavezama, Povjerenik putem redovnih provjera utvrđuje potencijalne rizike za poslovanje naše kompanije i odgovarajućim mjerama u saradnji sa stručnim sektorima otklanja rizike i uočene nepravilnosti.

Povjereniku za compliance pitanja uvijek možete da se obratite ako imate informacije da je neko prekršio zakone ili interne smjernice.

Haris Muslić

Povjerenik za Compliance pitanja

E-mail: compliance@lidl.ba,

Telefon: +387 66 55 77 78

*Svako obraćanje Povjereniku tretira se strogo povjerljivo. 

 Pažljivo i povjerljivo provjeravamo sve sumnje kod postojanja compliance prestupa te dosljedno i primjereno reagujemo na svako dokazano neprihvatljivo ponašanje u kompaniji.